ඔබගේ ව්‍යාපාරයට වෙබ් අඩවියක් – website for your business


මොන වගේ business වලටද දැන් website හදන්නේ?

ඕන එකකට, දැනට Hotels, Restaurant, Passport Companies, Deals Companies, Union, etc… වගේ කීපයකටම හදලා තියෙනවා. තමන්ගේ business එක මොකක්ද කියන්න. අපි බලමු මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා.

දැන් website එකක් හැදුවම businessman ට තියෙන වාසි මොනවද?

මුලින්ම කියන්න ඕන, ගොඩාක් අය දැනට internet හරියට පාවිච්චි කරන නිසා, තරුණ අය දවසෙම වගේ online ඉන්න නිසා තමන්ගේ business එකට හොද නමක් හදාගන්න පුළුවන්, තමන්ටම කියල website එකක් තියෙනවා නම්. තමන්ගේ business එක බඩු බාන්ඩ විකුණන වගේ දෙයක් නම්, ගොඩක් වෙලාවට order එකත internet එකෙන්ම දාලා payment එකත internet එකෙන්ම කරන තත්වෙට තමන්ගේ business එක දියුණු කරගන්න පුළුවන්.

අතුරු ප්‍රයෝජන විදියට තමන්ගේ visiting card එකට දන්නා පුළුවන් website එකක් තියෙනවා. ඊළගට official email address එකක් හදාගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක්‌ විදියට තමන්ගේ visiting card එකේ

nimal123@gmail.com කියල තියෙනවට වඩා nimal@ourcompany.com වගේ email එකක් තිබුනොත් එකේ ඊට වඩා හොද පෙනුමක් තියෙනවා. හොද professional ගතියක් තියෙනවා.

වැඩේට කියක් විතර යනවද?

Website එකක් හදාගන්න ඕන නම් ප්‍රදාන වචයෙන් ජාති දෙකකට ගෙවන්න වෙනවා. Domain සහ hosting වලට. මේවා පිට රට companies වලට ගෙවන්න වෙන නිසා dollers වලින් තමයි ගෙවන්න වෙන්නේ. ඉතින් Dollers rate එක වෙනස් වෙද්දී ගණන එහාමෙහා වෙනවා. ඊට අමතරව web developerට එහෙම නැත්නම් මට මගේ මහන්සියට ගානක් ඕන.

දැන් doller වලින් පිරටරට ගෙවන්න මට credit card එකක් තියෙන්න ඕනද?

ඕන නෑ, ඒ ගෙවන දේවල් මම කරන්නම්. මම ලග card එකක් තියෙනවා. සල්ලි මට දුන්නම ඇති.

සල්ලි එකපරද ගෙවන්න තියෙන්නේ?

කලින් කිවුවා වගේ, domain හා hosting වලට අවුරුද්ද ගැනේ සල්ලි ගෙවන්න වෙනවා. website එක හදද්දී මගේ මහන්සියට ගානක් ගෙවන්න වෙනවා. ගොඩාක් වෙලාවට ඒ ගාන පලවෙනි පර විතරයි ගෙවන්න වෙන්නේ. ඊලග අවුරුදු වලට මම මොනවත් මහන්සි වෙලා අලුතෙන් හදන්නේ නැති නිසා හා තියෙන website එක නිකම් පවත්වාගෙන යන නිසා, domain හා hosting වලට විතරක් ගෙවුවම ඇති. මට කියක් වත ඕන නැ.

හරි ඇත්තටම කියක් වගේ යාවිද?

පලවෙනි අවුරුද්දේ website එක පටන්ගද්දි රු 20,000 ක් වගේ ගානක් වගේ යාවි

ඊළගට හැම අවුරුද්දෙම රු 10,000 ගානේ යනවා.

අවුරුද්ද මුල නෙමෙයි ගෙවන්න තියෙන්නේ, website එක පටගත්ත දවසේ ඉදල තමයි අවුරුද්දක් පටන්ගන්නේ.

දැන් මේ website හදන ඕගොල්ලෝ company එකක්ද, අපිට විශ්වාසයක තියන්න පුලුවන්ද?

මම company name එකක register කරලා තියෙන්නේ. මම proposal එක දෙන වෙලාවට ඒ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. දැනට මෙහෙම හිතාගන්න, කැම්පස් යන කොල්ලෙක්, part time විදියට website හදනවා කියලා.

දැන් ඔයා කලින් කරපු වැඩ මොනවද? website විතරද හදන්න දන්නේ, වෙන මුකුත් software එහෙම බැරිද?

මගේ වැඩ කීපයක විස්තර මෙතන තියෙනවා www.isamarasinghe.com

මට තව ප්‍රශ්ණ කීපයක් තියෙනවා, කොහොමද contact කරගන්නේ.

මේ තියෙන්නේ මගේ phone no එක 077 105 1972 – Isuru

answer කරේ නැත්නම් message එකක් දාලා තියන්න

නැත්නම් email කරන්න isuru137 [@] gmail [dot] com

මම හදපු කීපයක්